25 C
Hanoi
May 28, 2020

N2

1. ~からみると/~からみれば/~からみても (~から見ると/~から見れば/~から見ても) Cú pháp: N + から見ると/から見れば/から見て/から見ても Ý nghĩa: "nhìn từ quan điểm, lập trường hoặc yếu tố nào đó mà nhận xét, đánh giá thì..." Ví dụ minh họa: 1. Takeshiさんは出席率が悪いです。でも、成績からみると、有名大学に入れそうです。  Tỷ lệ tham gia của anh Takeshi không được tốt. Nhưng nếu nhìn vào thành tích thì a ta vẫn có thể có vào được trường đại học danh tiếng. 2. 彼の表情からみると、あの料理はまったく美味しくなさそうだ。 Nhìn...
Tiếp theo phần 1, sau đây là các mẫu ngữ pháp thông dụng của N2 như ことだ, かねない, 次第,...
Cùng takeshi điểm qua tất cả Ngữ pháp N2 thông dụng và dễ gặp trong đời sống hàng ngày cũng như trong kỳ thi JLPT nhất. Ngoài cú pháp, ý nghĩa còn có các ví dụ minh họa vô cùng dễ hiểu và sinh động. Hãy xem ngay...!
Đôi khi bắt gặp Tính từ rất hay dùng nhưng không nhớ nổi là từ gì, mất thời gian tìm kiếm hay chưa có phương pháp để tổng hợp các tính từ hay dùng nhất trong tiếng nhật từ N5~N1. Takeshi đã giúp các bạn sưu tầm và tổng hợp lại đầy đủ tại đây. Xem ngay nhé..,.!

Most popular

Recent posts