Takeshi xin gửi tới các bạn Lịch thi JLPT 2018 đợt cuối Tháng 12.
 1. Lịch thi JLPT 2018
Đợt 2 2/12/2018 Cuối tháng 8 năm 2018(Chủ nhật tuần này)

2. Các môn thi và thời gian thi JLPT 2018
Kỳ thi JLPT gồm có 3 phần thi
– Kiến thức ngôn ngữ: Chữ, từ vựng, ngữ pháp
– Đọc hiểu
– Nghe hiểu

3. Điểm số các phần thi và cách tính điểm của kỳ thi JLPT

Lưu ý: Cách tính điểm đậu JLPT là:
Tổng điểm thi bạn đạt được phải lớn hơn hoặc bằng mức điểm đậu
Điểm thành phần phải lớn hơn mức điểm sàn

 4. Các địa điểm tổ chức thi JLPT

Hà Nội: Được tổ chức tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh: Được tổ chức tại trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn
Đà Nẵng: Tổ chức tại trường Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

5. Thời gian nhận kết quả thi JLPT

– Kết quả của kỳ thi tháng 7 sẽ có vào khoảng tháng 09
– Kết quả của kỳ thi tháng 12 sẽ có vào khoảng tháng 03

TRA CỨU SỐ BÁO DANH TẠI ĐÂY:

Danh sách số báo danh JLPT N1 Hà Nội

Danh sách số báo danh JLPT N2 Hà Nội

Danh sách số báo danh JLPT N3 Hà Nội

Danh sách số báo danh JLPT N4 Hà Nội

Danh sách số báo danh JLPT N5 Hà Nội

Chia phòng theo số báo danh ở đây:
Link chia phòng