Mama: Ne, Musuko
Này con zai.
kodomo: ha-i?
Dạ
Mama: Nande shukudai no folder ha 80gb mo aru no?
Tại sao folder bài tập lại hết tận 80gb hả 😀 😀 :D?