🧕🏻Thị nởさん: Bụt ơi, ngày 20/10 con mún 1 chiếc Iphone Xs. Hức hức.😭😭😓
👳‍♂️Ông bụt様: Baka, chọn món khác đê
🧕🏻Thị nở さん: Vậy thì con mún có người iu. Huhu😭
👳‍♂️Ông bụt様: wtf, Nói cho ta mầu Iphone mà con thích. 😂😂

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, học vui!😂😂